Kirken indenfor

Våbenhus


I 1679 købte Nikolaj von Brügemann, herren til storgodset Ulriksholm- Østergård, kirkerne i Munkebo, Agedrup og Kølstrup af staten og blev således deres ”patron”. Højt på våbenhusets nordvæg og på skibets sydvæg, lige over den svære indgangsdør, ses disse to mindetavler.

Tavlen i våbenhuset erindrer om et tordenvejr i 1730, som ved et mærkeligt tilfælde beskadigede både Ulriksholm og Munkebos kirketårn, men som ”Gud være ævig æret ikke giorde videre skade”. Den anden tavle fra 1723 skal minde om en større reparation af kirken i 1723, som den samme ”høyædle og welbaarne” kirkeejer lod bekoste. 

Stenbænkene i våbenhuset benyttedes af tingmændene (Munkebo udgjorde til 1578 et selvstændigt birk uden for herredets jurisdiktion) når vejret var ugunstigt. Man kan måske forestille sig at der i førreformatorisk tid har været lignende bænke til menigheden langs skibets sider. En af de 4 ligsten i våbenhuset (nr. 2 fra venstre) er særlig interessant. Den er over hr. Marchus Hansen Overskærer, præst ved kirken fra 1584-1608. Han omtales som ”Monachoppidanae” (dvs. fra Munkebo). Herved kendes Munkebos latinske navn. ”Monachoppidum”.

Den sorte kirkestævnetavle i våbenhuset blev inden gudstjenesten ophængt uden for våbenhuset, når der ifgl. kgl. reskript af 1740 forelå ”forordninger og befalinger som angaae hver mand især”. 

Kirkeskib
Den, der træder ind i kirkeskibet, ser kirken i hele dens udstrækning: tårn, skib og kor. I skibets vægge ses sporene af de to gamle indgange. Hvor rummet i middelalderen blev forlænget, er triumfvæggen bevaret, men korbuen udvidet. Tidligere hang det gamle krucifiks (fra ca. 1200) her, hvor Kristus ”i triumf” efter traditionen skulle have sin plads.