Dødsfald: begravelse eller bisættelse

Dødsfald

 

Ved dødsfald kan du finde oplysning om anmeldelse af dødsfald og begravelse på km.dk/borgerinformation.

 

Begravelse eller bisættelse:


Anmodning om begravelse eller ligbrænding (bisættelse) sker digitalt via borger.dk, hvor pårørende med NemId selv kan sende anmodningen. Oftest giver pårørende fuldmagt hertil til en bedemand.

 

Dødsfaldet skal anmeldes til præsten. Normalt kontakter de efterladte en bedemand, der påtager sig at ordne alt praktisk vedrørende begravelsen/bisættelsen, herunder at træffe de nødvendige aftaler med kirkegården, kordegnekontoret og den præst, der eventuelt skal medvirke.

 

Når de nødvendige aftaler er truffet, mødes de pårørende med præsten til en samtale.

 

De efterladte kan selv vælge, om handlingen skal foregå fra kirken eller fra kirkegårdskapellet.

Var afdøde udmeldt af folkekirken, tages det som udtryk for et ønske om, at der ikke skal medvirke en præst.