Årets gang

Årets gang

Der er en vis rytme i årets gang. Det gælder også for kirkegården og det arbejde, der foregår her.

Vinter

Om vinteren skal der beskæres buskads, der skal opstammes træer, og det er tid til finpudsning af kirkegården generelt.

Gravsteder, som er udløbet og som ikke ønskes forlænget, nedlægges i denne periode. Gravstedsejeren kan fjerne gravsten og planter. Hvis ikke man ønsker at gøre det selv, så vil graveren fjerne tingene.

 

Forår

I det tidlige forår fjernes der gran fra gravstederne, hvor graveren har sørget for grandækningen.

Foråret er en travl periode. Der skal fjernes blade, og der skal luges ukrudt på gravsteder, gange og de tilplantede arealer.

Graveren tilstræber, at der er plantet hornvioler ud på gravstederne inden påske, det afhænger af vejrforholdene og af, hvornår påsken falder.

Der plantes ca. 1.200 hornvioler hvert forår, de fordeles på gravsteder, som har aftale om forårsblomster.

I forbindelse med udvikling af kirkegården vil der ofte være nye anlæg, som skal tilplantes med blomster, græsser og buske.

 

Sommer

I juni fjernes forårsblomsterne, og der plantes isbegonier.

Der er en del lugearbejde i denne periode, og der slås græs. Det er omkring Sct. Hans, at arbejdet med at klippe kirkegårdens bøgehække starter.

 

Efterår

I september klippes de stedsegrønne hække, især hækkene omkring gravstederne er en tidskrævende opgave. Der er stadig en del områder, der skal luges.

Det er også nu, det er tid til at plante nyt og lægge forårsløg.

Til oktober er der løvfald. På grund af de mange store flotte træer, som omgiver kirkegården, er det en betydelig opgave at fjerne blade i hegn og på gravsteder, inden man kan starte med grandækningen.

Der er ca. 200 gravsteder, som skal grandækkes, og den opgave starter til november efter løvfald. Graveren stiler efter, at arbejdet med grandækningen er færdigt til 1. søndag i advent.