Valg af gravsted - Gravstedsformer

Valg af gravsted - gravstedsformer

Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes en række beslutninger, som rækker mange år frem, herunder valg af begravelsesform. Ønskes jordbegravelse eller bisættelse. Det er vigtigt at få valgt det rigtige gravsted, det sted som passer i størrelse, udtryksform, fremtidig pasning, økonomi m.m.

Munkebo kirkegård tilbyder flere forskellige gravstedsformer, hver især med sit præg og sin udformning. På denne side beskrives de enkelte gravstedsformer.

 

Man kan altid få råd og vejledning ang. valg af gravsted. ved graver, tlf. 22 99 30 85

 

Det traditionelle gravsted – kistegravsted

Kistegravsteder med én, to eller flere grave, tegner den gamle kirkegårdskultur. Gravstederne har små eller store gravsten, og der er ofte plantet buske og blomster. Gravstederne er omgivet af hække, og disse gravsteder giver mulighed for den personlige smag. Gravstedet kan man selv anlægge og vedligeholde, eller kirkegårdens personale kan udføre opgaven mod betaling.

I kistegravstederne kan der også sættes urner ned.

Fredningstiden for kistegrave er 30 år og for urnegrave 10 år. Aftalen kan forlænges.

På Munkebo Kirkegård findes disse gravsteder på afdeling 1 og 2.

 

Urnegravsted med traditionelt anlæg

De individuelle gravsteder er markeret med chaussesten. Gravstenen er skråtstillet og måler max. 65 cm i bredden. Der kan plantes sommerblomster og lave buske. Bunddække kan være grønne planter eller det ral, som udleveres gratis af graveren.

Gravstedet kan man selv anlægge og vedligeholde, eller kirkegårdens personale kan udføre opgaven mod betaling.

Den ene afdeling med urnegravsteder ligger mod vest i en ældre skovafdeling med opstammede egetræer, buskads, stauder og forårsløg. Den anden ligger mod nord i en frodig beplantning af efeu, perlerøn, taks og egetræer.

Fredningstiden for urnegrave er 10 år og kan forlænges.

På Munkebo Kirkegård findes disse gravsteder på afdeling 3 og 5.

Urner i et område med stauder og buske.

I skovafdelingen mod vest er der etableret et lille område, kaldet Buen, hvor der er en smuk beplantning af forårsløg, stauder, buske og egetræer. De bunddækkende planter danner et tæppe af frodighed og giver sammen med områdets høje træer kirkegården et præg af skov.

Her er der urnegravsteder. Gravstedet markeres med en gravsten, som er opretstående. Den måler max. højde 80 cm og max. bredde 60 cm. Teksten placeres mindst 40 cm over jorden, for at den ikke skjules af beplantningen.

Der kan sættes en buket i nedgravet vase.

Området beplantes og vedligeholdes udelukkende af graveren.

Fredningstiden er 10 år og kan forlænges.

På Munkebo Kirkegård findes disse gravsteder på afdeling 3

 

Urner i en ø af stauder og græsser.

I parkafdelingen mod nord er der i den midterste ø plads til urnegravsteder, hvor gravstenen skal være en stele, altså en opretstående gravsten. Den er karakteriseret ved at være høj og smal. Bredden er max. 1/3 af højden. Stelen måler 60 cm til 140 cm i højden.

For at teksten på stenen ikke skjules for meget af prydgræsserne, der hen over sommeren bliver ret høje, skal nederste tekst skrives min. 40 cm over jorden.

Der kan sættes en buket i nedgravet vase.

Området beplantes og vedligeholdes udelukkende af graveren.

Fredningstiden er 10 år og kan forlænges.

På Munkebo Kirkegård findes disse gravsteder på afdeling 7.

 

Urnegravsted i fællesplæne

Urnegravsteder i fællesplænen er markeret med en flad gravsten, som ligger plant med græsset.

I den ældre skovafdeling mod vest, afdeling 3, med egetræer og buskads måler gravstenene 41 cm i bredden og 31 cm i højden.

I den nye parkafdeling mod nord, afdeling 7, er gravstederne placeret i plænen rundt om øerne af stauder og græsser. Her kan gravstenenes størrelser variere, de måler max. 80 cm i bredden og max. 120 cm i højden. Men den må altså gerne være mindre, hvis man foretrækker det.

Der kan sættes en buket i nedgravet vase.

Området beplantes og vedligeholdes udelukkende af graveren.

Fredningstiden er 10 år og kan forlænges.

 

Det anonyme urnegravsted i fællesplæne

I området mod nord er etableret et smukt kors i bøgepur. I området kan nedsættes urner anonymt i græsplænen. Selve graven i græsplænen markeres ikke, der er ingen gravsten.

Blomster og kranse lægges på pladsen ved bøgekorset.

Fredningstiden er 10 år. Gravstedet kan herefter ikke fornyes.