Kirkegårdens historie

Det er uvist, hvornår Munkebo Kirkegård præcis blev oprettet, men det anslås at det er sket nogenlunde i forbindelse med, at Munkebo Kirke blev bygget omkring år 1100.

Kirkegården rummer en lang historie.

Der blev i 1801 registreret 488 indbyggere i sognet.  Gamle kort fra 1842 – 1899 viser en klar definering af Munkebo Kirkegård, der markeres af et stendige. Her ses kirkegården beliggende med åbent landskab mod vest og med bebyggelse øst og syd for kirken. På kortet ses, at der også dengang var en landevej til Odense, nuværende Fjordvej, der gik syd for kirken.

Den ældre del af kirkegården omkranses af et stendige af marksten. Det er almindeligt ved ældre kirkegårde i Danmark. Det havde tidligere den funktion at holde større dyr som svin og kreaturer ude af kirkegården for at bevare gravfreden på stedet.

De gamle stendiger har stadig stor bevaringsværdi som en del af kirkegårdens kulturhistorie, men de danner også en fin omkredsning af kirkegården.

Nyere kort fra 1901 – 1971 viser, at kirkegården stadig ligger med åbne vidder mod vest. Men der er også en nyere afdeling, som ligger nedenfor trappen vest for kirken.

Antallet af indbyggere i Munkebo har været stigende, i 1950 taltes 1.253 indbyggere. På topografisk kort fra 1953 – 1976 fremgår det, at der er kommet bebyggelse vest for kirkegården, så der ikke længere er åbent landskab mod vest. Men der er stadig åbent mod nord.

I 1975 etableredes et anlæg ud mod Bycentervej. Anlægget rummer en beplantning med træer og buske, der blev lavet indhegning med trådhegn for at holde rådyr ude fra kirkegården. Desuden etableredes gravpladser mod nord.

Det er også i 1975, at der bygges materialegård og kontor til graveren.

Med baggrund i de ændrede begravelsesskikke, hvor flere ønsker en bisættelse, blev der i 2018 udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården. Planen omfatter en række forslag til omlægninger, som man så småt er ved at udfolde. Det skal bidrage til at fremtidssikre kirkegården således, at den også i fremtiden er en attraktiv begravelsesplads samt park i byen.

Munkebo har i dag et indbyggertal på ca. 5.500.