Om kirkegården

Om kirkegården

Munkebo Kirkegård ligger i et dejligt kuperet landskab. Kirkegården er midt i en udvikling, som også opleves på mange andre kirkegårde over hele landet. Der tænkes nyt og skabes endnu smukkere kirkegårde.

På Munkebo Kirkegård er vi i gang med en fornyelse, så der kan tilbydes et varieret udbud af gravstedstyper. Og der sker også en fornyelse af beplantningen, dels for at lette vedligeholdelsen, men også for at få et smukkere udtryk i de forskellige anlæg.

Der er flere gravstedsformer at vælge imellem.

I området, som ligger tættest omkring kirken, er der traditionelle gravsteder, der er omkranset af hække.

I den lille skovafdeling mod vest findes et område med urnepladser. Her kan urnen nedsættes i græsplænen i et bed af stauder og buske eller i et anlagt urnegravsted.

Mod nord er der en nyere parkafdeling med gravsteder, som med årene vil få mere præg af natur. I parkafdelingen kan gravstenen være en plade i græsplænen, eller gravstenen kan være en stele, som står i en ø, der er tilplantet med stauder og græsser.

Endvidere er der fællesplænen med anonyme gravsteder i området omkring bøgekorset.

Mange ynder at gå en tur på kirkegården, hvor der er en særlig ro og mulighed for at mindes dem, vi mistede. Der er placeret bænke i alle afdelinger, hvor man er velkommen til at sætte sig og nyde den park i byen, som kirkegården også er.