Procedurer

Procedure ved misligholdelse af gravsteder

 

Kirkegården skal fremstå som en attraktiv begravelsesplads og park for folk at færdes i. Der er naturligvis mange forskellige holdninger til, hvad der er pænt, og hvilke planter man bryder sig om. Men ukrudtsplanter er for mange ikke et tilvalg, og de breder sig hurtigt af sig selv.  Derfor beder vi om, at man holder sit gravsted rimeligt fri for ukrudt. I foråret og sommermånederne er behovet for lugning derfor størst.

I sommerens løb gennemgår kirkeværgen kirkegården sammen med graveren. Hvis man finder gravsteder, der er misligholdt, vil ejer af pågældende gravsted få en henvendelse om at bringe gravstedet i orden. Der vil kunne komme flere henvendelser og i yderste konsekvens kan gravstedet ryddes for ejers regning, hvis det ikke bringes i orden.

Man kan til enhver tid lade kirkegårdens personale passe gravstedet mod betaling. Henvendelse herom til graver                  på tlf. 22 99 30 85

 

Procedure ved nedlæggelse af gravsteder

Fredningstiden for et urnegravsted er 10 år, mens den for et kistegravsted er 30 år. Gravsteders udløbsdato er altid sat til den sidste dag i året, den 31/12. Det år, hvor et gravsted udløber, vil ejer af gravstedet sidst i november eller først i december modtage et såkaldt hjemfaldsbrev. Her gøres der opmærksom på, at det pågældende gravsted er tæt på at udløbe, og ejer skal derfor tage stilling til, om man ønsker gravstedet nedlagt eller fornyet.

Ofte er der flere slægtninge, der er lige tæt knyttet til gravstedet, mens der kun er en person anført i kirkegårdskartoteket. Vi opfordrer til, at beslutningen om et gravsteds fornyelse eller nedlæggelse tages i samråd med familien.

Ejer meddeler kirkegårdsadministrationen med underskrift, hvilken beslutning man er nået frem til.