Konfirmation

Konfirmationer 2024


2024:
7.D: Lørdag den 6. april kl. 10.00 
7.E: Lørdag den 6. april kl. 12.00 
7.D og E: Søndag den 7. april kl. 10.00 

Konfirmationer 2025


2025:
7.D: Lørdag den 26. april kl. 10.00 
7.E: Lørdag den 26. april kl. 12.00 
7. D og E: Søndag den 27. april kl. 10.00

Konfirmationer 2026


2026:

 

 

Om forudsætningerne for at blive konfirmeret:

1. Dåb 

Konfirmationen er en bekræftelse af den kristne dåb, hvorfor den forudsætter, at konfirmanden er døbt. 
Er dette ikke tilfældet, skal konfirmanden døbes før konfirmationen

2. Konfirmationsforberedelse

Alle der skal konfirmeres, skal have modtaget konfirmandundervisning. 
Undervisningen skal bygge på dåben og skal tillige, som det hedder ”styrke konfirmandens fortrolighed med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste”

3. Fortrolighed med gudstjenesten

Konfirmanderne skal gå i kirke – kravet er typisk min. 8-10 gange. 
Det skal de for at lære gudstjenesten, dens forløb (liturgi) og indhold at kende


Vi har af overskuelighedsgrunde valgt at dele tidspunkterne for konfirmationerne op i klasser, men det er af den grund ikke umuligt at vælge et af de øvrige tidspunkter for konfirmation, hvis der er plads.

 *Hvis der er få konfirmander, der vælger denne søndag, bliver der kun én konfirmation denne dag, og det bliver kl. 10.00

**Hvis der er mange konfirmander denne dag, bliver der to konfirmationer - én kl. 9.30 og én kl. 11.30.

Konfirmationer 2024-2025

2024:
7.D: Lørdag den 6. april kl. 10.00 
7.E: Lørdag den 6. april kl. 12.00 
7.D og E: Søndag den 7. april kl. 10.00