Om Munkebo Kirke

Munkebo Kirke blev bygget omkring år 1100, og den bliver første gang omtalt i 1392.

Munkebo Kirke er ikke bygget let synligt for fremmede, og det kan nok undre i det bakkede Munkebo sogn. Det skulle have været let at finde et højereliggende sted, tænker man. Vanskeligheden har imidlertid været, at kirken nødvendigvis måtte være kystvendt, for det var Munkebo selv.

Beliggenheden er i sidste ende bestemt af forbindelsen til Kertinge Nor, hvor Odenses munke drev deres fiskeri, og hvorfra der var søfart, inden Kerteminde opstod. Munkebo er det tidligere Kerteminde. 

I dag består kirken af tårn med våbenhus, skib og kor – de to sidste ud i ét. Men fra begyndelsen har hverken tårn eller våbenhus eksisteret, og skibet afsluttedes, hvor nordsiden tydeligt viser det: ved overgangen mellem ren kvaderstensmur og blandingsmur. Det gamle romerske kirkeskib med kor har taget sig smukt ud, som det spejlede solen i de mangefarvede natursten, omhyggeligt afstemt efter hverandre af bygmesteren, da kirken ved år 1100 blev opført.

Sydsiden står i dag helt kalket, men nyd den arkitektoniske stenkunst fra nordsiden, og bemærk de mange historiske detaljer. Da

koret i 1400-årene blev nedrevet og skibet forlænget, slog kvadrene fra korbygningen ikke til – derfor suppleringen med munkesten. Det oprindelige skib har haft små rundbuede vinduer som det afblændede i nordvæggen. Antagelig var der engang 3 sådanne vinduer i hver side af kirken. Kvindernes tilmurede indgang ses også, og tilsvarende spores mændenes i sydsiden. Den blev lukket, da tårn og våbenhus kom til, senest omkring år 1500.