Særlige gravsteder

Rastrups Familiegravsted

På Munkebo Kirkegård er maler og fotograf Lars Rastrup mindet.

Lars Rastrups liv:

Lige på den anden side af stendiget lå ”hospitalet” i Munkebo, som man kaldte den tids fattiggårde, og her voksede Lars Rastrup op under fattige kår som søn af en ugift kvinde. Han kom i malerlære, og senere fik han uddannelse ved Teknisk Selskabs Skole og Kunstakademiet i København.

Rastrup blev gift i 1892, hvor han nedsatte sig som malermester i Skovshøjrup på Fyn og ernærede i de følgende år familien med efterhånden 5 børn ved en kombination af kunst-, kirke- og håndværksmaleri.

I 1902 flyttede familien til Dræby ved Munkebo.

Lars Rastrup var i USA i 1922-25, hvorefter han slog sig ned i København og siden i Odense. Han blev gift igen i 1926 i København, og en tredje gang i 1944. Lars Rastrup døde i Odense i 1949.

 

Lars Rastrups kunst:

Under inspiration af Fr. Vermehren arbejdede han i de unge år med portrætter og genrebilleder af barndomsmiljøets fattigfolk, malet uden bitterhed i et respektfuldt, asketisk stemningsleje i fine følsomme farvetoner. Allerede fra 1885 anvendte Rastrup med stor dygtighed fotografier som skitsemateriale.

Under 1. verdenskrig begyndte en ny fase i Rastrups kunst med reportagebilleder fra den moderne gårddrift. Pløjescener og selvbinder med forspand er typiske motiver fra denne periode.

I de senere år udførte han bymotiver og en række replika af tidligere af tidligere motiver, som regel dog uden at nå originalens niveau.

Ud over maleri og fotografering havde Rastrup håndværksmæssige færdigheder inden for træskærerarbejde, violinbygning m.v., hvilket utvivlsomt kom ham til gode i det mangeårige arbejde med restaurering af kirkeinventar. Han arbejdede selv med religiøse motiver og lavede enkelt udkast til altertavler.

 

Gravstedet:

Rastrups familiegravsted finder man i den gamle del af kirkegården, lige til højre for hækken op mod kirkedøren. Det er afdeling 1, række I nr. 7.

Gravstedet har været lidt glemt og overgroet, men menighedsrådet besluttede at gøre noget ved det og bevare mindet om bysbarnet.

Gravstenen er den oprindelige sorte marmorplade. Den er blevet ordnet af stenhugger Ib Rasmussen, Rynkeby, som har poleret stenen og malet bogstaverne op. Beplantningen er udført efter ide fra arkitektfirmaet Wad Landskab. Samme arkitektfirma, som også har stået for udvidelsen af kirkegården mod nord med øerne af græs. Der er på Rastrups gravsted lavet en beplantning af forskellige stauder og prydløg, som tilsammen vil give en lang blomstringssæson. Der er et stedsegrønt bunddække af lavt voksende arter af stenurt og rosenskovmærke, så der dannes et grønt tæppe på hele gravstedet i løbet af sommeren. Desuden er der plantet sankthansurt, planterne vil give en variation gennem sæsonen.

Foruden Lars Rastrup selv ligger hans første hustru Maren Sofie Kirstine Rastrup, f. Pedersen (1866-1919) på gravstedet, og deres andet barn Sara Elisabet Rastrup (1897-1970).

 

Kilder: Kunstindeks Danmarks og Weilbachs kunstnerleksikon. Kirkebogen.