Udviklingsplan

Udviklingsplan

I 2018 blev der af Wad Landskabsarkitekter udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården.

Udviklingsplanen er et overordnet værktøj og beskriver, hvordan kirkegården kan udvikle sig. Med udviklingsplanen er der skabt et overblik, så eventuelle udfordringer kan bevæges i en ønsket retning i god tid, så kirkegården også i fremtiden er en attraktiv begravelsesplads.

Den skal bl.a. sikre, at der er tilstrækkeligt med gravsteder. Den skal sikre, at der er en helhed på kirkegården, og at der bliver værnet om kirkegårdens kulturhistoriske og landskabelige værdier.

Det fastslås at:

  • Kirkegården udvikles mere grøn og frodig
  • Der mod nord skabes en parkafdeling med øer af vilde græsser, blomster og birketræer (er delvis udført)
  • Der udvides i afd. 5 med striber af fælles beplantning (er delvis udført)
  • Afdeling 3, mod vest, skal have en mere klar identitet. Der anlægges yderligere to buer med blomster og buske samt en ny stribe med sammenplantning og gravsteder
  • Mange tomme gravsteder i afd. 1 og 2 skal tilplantes med stauder
  • Forhækkene i afd. 1 åbnes (er udført)
  • Forhækkene i afd. 2 fjernes, og der sættes en kant af brosten i stedet