Munkebos præster


Munkebos præster har i ældre tid været meget trofaste i embedet, idet Chr. Andresen (1815-1821) var den første som ikke døde i embedet eller fratrådte p.g.a. alder. Og i 1700 tallet beklædtes præsteembedet ganske usædvanligt af kun 2 personer, Claus Johansen Vedel (1695-1748) og Jens Errebo Viborg (1748-1796). Den førstnævnte var oldebarn af historikeren Anders Sørensen Vedel, og blev som 26-årig gift med forgængerens enke på 60 år.

Hvis han havde forestillet sig et kort ægteskab, blev han skuffet, for hun døde først som halvfemsårig. Han er også kendt som "åleprovsten" idet han ved siden af sine mange gøremål uden for embedet, som gjorde ham ganske velhavende, var en ivrig fisker. En kendt historie om ham fortæller at han en søndag efter en fisketur af tidnød måtte begive sig direkte til kirken og derfor fastgjorde knippet af ål under præstekjolen. Under prædikenen slap de særdeles levende ål løs og måtte indfanges af degn og menighed.

En del præsters gravsteder kan i øvrigt beses på kirkegården, den ældste er Chr. Rieffesthals (1796-1815). Uden for våbenhusets dør ses pastor Jedroskys (1843-1871) gravsten under en stor ask, som han muligvis selv plantede. Han er iøvrigt den første præst, som der findes et billede af. Pastor F. D. T. Engelstofts (1883-1892) sten befinder sig øst for kirken under en taks. Han er nok bedst kendt i kraft af faderen, kirkehistorikeren og biskop over Fyn, C. T. Engelstoft, som i 1884 i samarbejde med sønnen udgav "Munkebo sogns historie", med omhyggelige kildeangivelser, den første egentlige Munkebos historie.

Også en nyere tids præst, den dygtige tegner og historisk interesserede Orla Pedersen (1957-1988) er begravet på kirkegården. Han bidrog til sognets historie med værdifulde og illustrerede artikler i den lokale avis i 1962 – genoptrykt i 1967 p.g.a. mange nye tilflyttere - ligesom han er kendt for sin række af håndlavede dukker af de oldenborgske monarker og dronninger, udført i bivoks. Samlingen befinder sig nu på Amalienborg museet.

Præster fra år 1487

Nr.             År for indsættelse        Navn                           

01              ca. 1487                       Magister Otto (42)

02              ca. 1529                       Herr Hans (2)

03              ca. 1531                       Knud Henningsen (14)

04              ca. 1545                       Hans Madsen (5)

05              ca. 1550                       Herr Jørgen (17)

06              1567                            Hans Lavridsen (17)

07              1584                            Hans M. Hansen Overskærer (24)

08              1608                            Eiler Jakobsen (32)

09              1640                            Claus H. Nakskov (fabricius) (20)

10              1660                            Claus Nielsen (24)

11              1684                            Rasmus Jensen (11

12              1695                            Claus Johansen Vedel (51)

13              1748                            Rudolf Abraham Ballov (1)

14              1748                            Jens Errebo Viborg (38)

15              1796                            Christian Rieffesthal (19)

16              1815                            Christian Andresen (7)

17              1822                            Hans Seest Holm (21)

18              1843                            Johan Christian Jedrosky (28)

19              1871                            Diderik Nikolaj Blicher Schmidt (12)

20              1883                            Frans Daniel Thorning Engelstoft (9)

21              1892                            Herman Richard Steffensen (8)

22              1900                            Gustav Theodor Borchsenius (11)

23              1911                            Svend Juel (20)

24              1931                            Povl William Melbye (26)

25              1957-1988                   Orla Pedersen (29)

26              1983-                           Knud Erik Kristensen

27              1988-2007                   Bodil Greve Schmidt (19)

28              2007-                           Eva Fischer Boel

29              2014-2018                   Mads Davidsen

30              2018                            Tamira Mariann Jørgensen