Julehjælp


Også i år er der mulighed for at søge julehjælp gennem Munkebo Kirke

Julehjælpen bliver bevilget af de samvirkende menighedsplejer. Menighedsplejerne fastsætter rammerne for
hvem der skal have julehjælp.

Vi beder derfor om, at man sender en ansøgning til en af kirkens præster med oplysning om navn, adresse og antallet af børn i husstanden og gerne også en begrundelse for, hvorfor man ansøger om julehjælp.

Ansøgning skal være præsterne i hænde senest den 1. december kl. 12:00

Julehjælpen deles ud i dagene op til jul, hvor man modtager hjælpen i form af et gavekort til en af byens dagligvarebutikker.            

Sognepræst
Eva Fischer Boel